skip to Main Content

BAMBOO AIRWAYS THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH LỊCH BAY KHAI THÁC TỪ 08/07/2020 ĐẾN HẾT 31/07/2020 Kính gửi: Quý Đại lý ,Bamboo Airways (BAV) xin trân trọng gửi tới quý Đại lý kế hoạch khai thác điều chỉnh trong giai đoạn 08/7 –…

Read More
Back To Top