skip to Main Content
PACIFIC AIRLINES – THONG BAO V/V CHINH SACH HO TRO HANH KHACH DO COIVD TAI DIEN

PACIFIC AIRLINES – THONG BAO V/V CHINH SACH HO TRO HANH KHACH DO COIVD TAI DIEN

Kính gửi Quý Đại lý,

Pacific Airlines xin trân trọng thông báo đến Quý Đại lý chính sách hỗ trợ hành khách trên các chuyến bay do Pacific Airlines khai thác ảnh hưởng do dịch Covid, nhằm đảm bảo sức khoẻ cho Quý hành khách và chung tay để đẩy lùi dịch bênh đang bùng phát trở lại.

1.      Đối tượng áp dụng:

–         Áp dụng cho vé xuất trên kênh truyền thống và trên website của Pacific Airlines

–         Vé có hành trình trên các chuyến bay Nội địa do Pacific Airlines khai thác và đặt chỗ được xác nhận trước ngày 04/08/2020.

–         Áp dụng cho các vé khởi hành trong giai đoạn từ ngày 04/08/2020 – 31/08/2020.

2.      Chính sách hỗ trợ

–         Cho phép thay đổi ngày bay một (01) lần duy nhất, miễn phí thay đổi và áp dụng chênh lệch giá vé (nếu có)

·        Thời gian bay mới được thay đổi: 04/08/2020 – 24/10/2020

·        Thời gian áp dụng thực hiện thay đổi: 04/08/2020 – 11/08/2020 (ít nhất 04 tiếng so với giờ khởi hành)

–         Đơn vị thực hiện thay đổi: các phòng vé của Pacific Airlines https://www.pacificairlines.com/vn/vi/ho-tro/lien-he/

–         Phạm vị áp dụng: toàn bộ kênh bán của Pacific Airlines

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back To Top