skip to Main Content
PACIFIC AIRLINES – THONG BAO V/V CHINH SACH HO TRO HANH KHACH GIAI DOAN DICH COVID TAI DA NANG TU NGAY 25/07/2020

PACIFIC AIRLINES – THONG BAO V/V CHINH SACH HO TRO HANH KHACH GIAI DOAN DICH COVID TAI DA NANG TU NGAY 25/07/2020

Kính gửi Quý Đại lý,

Trước diễn biến mới về dịch COVID 19 tại Đà Nẵng, Pacific Airlines gửi đến Quý Đại lý chính sách hỗ trợ hành khách trên các đường bay đi/đến Đà Nẵng cụ thể như sau:
1. Giai đoạn bay áp dụng: từ ngày 25/7/2020 – 31/8/2020 (cho vé mua hoặc thay đổi hành trình đi/đến Đà Nẵng trước 13g ngày 26/7/2020).
2. Phạm vi áp dụng: toàn bộ kênh bán của Pacific Airlines
3. Thay đổi ngày bay/ hành trình:

– Được phép thay đổi 01 lần duy nhất, miễn phí thay đổi và thu chênh lệch giá vé (nếu có);
– Thời hạn thay đổi: Thực hiện ít nhất 04 giờ trước giờ khởi hành.
– Thời gian bay mới được thay đổi: Từ 26/7/2020 – 24/10/2020
4. Hoàn vé:

– Được phép hoàn miễn phí với quy định cụ thể như sau:
+ Đối với vé xuất qua các đại lý: Tiền được lưu chuyển về tài khoản đại lý sau 45 ngày kể từ ngày đại lý gửi yêu cầu cho hãng bằng email;
+ Đối với vé xuất qua website của hãng: Tiền sẽ được lưu chuyển về tài khoản của khách sau 90 ngày kể từ ngày hãng tiếp nhận yêu cầu của khách;
– Thời hạn thực hiện: hành khách thông báo ít nhất 04 giờ trước giờ khởi hành.
– Riêng các trường hợp yêu cầu hoàn vé sau thời gian chuyển đổi hệ thống hoặc vé có liên quan tới ngày 29/07/2020 về sau vé sẽ được hoàn bằng hình thức voucher.

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back To Top