skip to Main Content

Thông báo quan trọng.!!!

Hiện tại Ngọc Mai đã thực hiện mở chức năng xuất vé ngay trên trang xuatve.maybay.net để xuất vé VJA bay trong khung 24h. Tuy nhiên

  • Khi thực hiện xuất vé ngay mà thấy báo lỗi, phải TẠM DỪNG, KHÔNG ĐƯỢC XUẤT VÉ ĐÓ NỮA.
  • Kiểm tra email xem vé đã xuất thành công chưa, nếu 10 phút sau vẫn không thấy email về thì liên hệ hãng, kiểm tra xem chuyến bay đó đã có tên khách chưa, nếu hãng xác nhận chưa thì tiến hành xuất vé mới.

Trong trường hợp đại lý xuất tiếp gây tình trạng bị đúp vé, Ngọc Mai hoàn toàn không chịu trách nhiệm về vấn đề trên.
Vé trong khung 24h, Ngọc Mai khuyến khích AG tự thao tác trên web trực tiếp của hãng, hoặc gởi Booker.

Trân trọng.!

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back To Top