skip to Main Content

TRIỂN KHAI BỔ SUNG ĐIỀU KIỆN CHUNG NỘI ĐỊA

ietnam Airlines Chi nhánh Khu vực miền Nam triển khai đến Quý Đại lý/Công ty nội dung cụ thể như sau:

1.       Nội dung bổ sung:

Cat 16: Bổ sung điều kiện áp dụng noshow:

·         Giá JVN-, WVN-, MVN-, A-, P-,G-: Không áp dụng

·         Các giá khác: Phí 300.000 VND,

2.       Hiệu lực:

·         Áp dụng kể từ ngày 01/11/2020.

·         Tham khảo công văn số 2295/TCTHK-CNMN ngày 26/10/2020, Bộ Điều kiện chung nội địa DKC/ND_V20.29

·         Hướng dẫn xử lý noshow sẽ được triển khai sau.

Trân trọng cảm ơn.

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back To Top