skip to Main Content

TRIỂN KHAI THU NOSHOW GIÁ NỘI ĐỊA


Vietnam Airlines Chi nhánh Khu vực miền Nam triển khai đến Quý Đại lý/Công ty nội dung cụ thể như sau:

1.          Phạm vi áp dụng

–        Vé 738 có chỗ được xác nhận trên các chuyến bay nội địa do VN/0V/BL khai thác;

–        Áp dụng cho giai đoạn xuất/đổi vé từ/sau ngày 01/11/2020 trên kênh truyền thống và kênh online, bao gồm: Vé xuất mới và/hoặc vé đổi liên quan đến chặng bay đầu tiên của vé hoàn toàn chưa sử dụng (Exchange) theo điều kiện giá nội địa.

2.          Nguyên tắc thu phí no-show

–         Phí no-show áp dụng đối với việc thay đổi đặt chỗ/ hoàn vé trong vòng 3h trước giờ bay hoặc khách không có mặt tại sân bay để thực hiện chuyến bay ghi trên vé.

–         Phí no-show không áp dụng đối với các loại vé đặc thù (vé miễn giảm cước AD, vé thưởng CA, vé thưởng BSV,…) và vé go-show tại sân bay.

–         Phí no-show được giảm tương ứng tỉ lệ giảm giá cho đối tượng trẻ em từ 2 đến 12 tuổi và trẻ nhỏ dưới 2 tuổi như quy định tại Cat 19 của bộ điều kiện.

–         Phí no-show áp dụng cho từng chặng bay và được thu bổ sung cùng phí hoàn/đổi theo điều kiện giá tại thời điểm xử lý hoàn/đổi vé.

–         Không thu phí no-show và phí thay đổi đặt chỗ (nếu có) khi xử lý go-show tại sân bay. Nếu vé đã được đổi cho mục đích go-show nhưng không sử dụng, nơi xử lý hoàn/đổi vé tiếp theo truy thu mức phí no-show theo điều kiện giá áp dụng.

–         Trường hợp chuyến bay thay đổi giờ bay: Xử lý theo nguyên tắc không tự nguyện.

3.          Hiệu lực áp dụng

–         Áp dụng kể từ ngày 01/11/2020.

–         Tham chiếu chi tiết hướng dẫn xử lý vé, tham khảo CV2319/TCTHK-CNMN ngày 30/10/2020

Trân trọng cảm ơn.

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back To Top