skip to Main Content
[VIETJET AIR] THÔNG BÁO MỞ ĐƯỜNG BAY THẲNG THỨ 5 TỪ VIỆT NAM ĐI ẤN ĐỘ

[VIETJET AIR] THÔNG BÁO MỞ ĐƯỜNG BAY THẲNG THỨ 5 TỪ VIỆT NAM ĐI ẤN ĐỘ

Vietjet trân trọng thông báo “5 ĐƯỜNG BAY THẲNG TỪ VIỆT NAM ĐI ẤN ĐỘ – NEW DELHI VÀ MUMBAI”

(Theo giờ địa phương)

Quý đại lý vui lòng cập nhật và triển khai đến kênh bán.

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back To Top